A

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 20 z 29
 • Absolutní cena

  Cena vyjádřená v peněžních jednotkách.

 • Ad hoc

  Jen pro tento případ a v daném čase.

 • Adjustace

  Adjustace faktury znamená předběžné přezkoumání správnosti faktury před jejím odesláním.

 • Advokacie

  Advokacie znamená poskytování právních služeb advokátem nebo advokátní kanceláří.

 • Afilace

  Zahraniční pobočka podniku zřízená jako dceřiná společnost s vlastní právní subjektivitou.

 • Agresivní obchodní praktika

  Obchodní praktika je agresivní v případe, kdy má rysy obtěžováním, donucování, včetně použití síly nebo nepatřičné ovlivňování, které výrazně zhoršuje možnost svobodného rozhodnutí.

 • Akceptace

  Přijetí, uznání.

 • Akciová společnost

  Akciová společnost je společnost, kterou může založit 1 právnická osoba nebo 2 či více fyzických osob. Nutností je základní kapitál, který je tvořen souhrnem jmenovitých hodnot akcií. Výše počtu vypsaných akcií je stanovena zákonem. (zkratka a.s. nebo akc. spol.)

 • Akciové trhy

  Akciové trhy, jsou trhy s nástroji s teoreticky nekonečnou splatností. Akcie existují tak dlouho, dokud nedojde k zániku akciové společnosti likvidací, rozdělením nebo (fúzí) sloučením s jinou společností.

 • Akontace

  Akontace je první obecně záloha nebo mimořádná splátka. Termín akontace se často používá u leasingu, nebo splátkového prodeje, kde akontace znamená první splátku kupní ceny. Výše akontace tedy ovlivňuje další výši splátek a obvykle i výši úroků, protože dlužník ochotný složit větší akontaci bývá obvykle považován za méně rizikového. Výše akontace se obvykle uvádí v procentech. "0% akontace!" nebo "bez akontace!" tedy znamená, že si můžete auto odvézt, aniž byste měli cokoli v kapse nebo na účtu, ale nic neříká o tom, kolik na úvěru nebo leasingu přeplatíte.

 • Akreditiv

  Akreditiv je dokument – listina, kterou vydává banka jménem zákazníka, kterým se banka zavazuje, že proplatí směnky vystavené osobami, od nichž zákazník koupil zboží. Akreditivy nachází uplatnění zejména v mezinárodním obchodě.

 • Akruální účetnictví

  Akruální účetnictví je založené na akruálním principu, což je účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány ve stejné době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány). Účtují se k období, ke kterému se vztahují.

 • Aktiva

  Aktiva je odborný termín a forma majetku, či bohatství. Hospodářské prostředky vyjádřené v penězích.

 • Alokační efektivnost

  Finanční trhy by měly fungovat takovým způsobem, aby úspory směřovaly do nejvíce produktivních podniků, tj. aby byly efektivně alokovány. Takové možnosti jsou atraktivní pro jednotlivé investory, neboť vedou k maximálnímu zisku při minimálním riziku. Jestliže manažeři finanční instituce umisťují prostředky věřitelů do podniků s nízkým výnosem nebo s vysokým rizikem, potom investoři přemístí své prostředky nebo zvýší cenu svých prostředků (tj. zvýší úrokové míry) nebo stanoví omezení na investování finanční instituce do určitých podniků.

 • Alternativní náklady

  Nejlepší jiný možný užitek získatelný z použitých výrobních zdrojů.

 • Alternativní náklady

  Alternativní náklady, nebo také implicitní náklady jsou náklady obětované příležitosti. Pokud tedy začínáte podnikat, pak alternativními náklady Vaší práce je plat, který byste dostával, pokud byste zůstal zaměstnancem. Pokud někdo používá pro podnikání dům, alternativními náklady je nájemné, které dostává z pronájmu.

 • Amortizace

  Amortizace znamená umořování dluhu periodickými (pravidelnými) splátkami. Amortizace u dlouhodobého majetku vyjadřuje přechod hodnoty majetku do spotřeby ve formě odpisů. Vyjadřuje tedy opotřebení. Amortizace u dluhu vyjadřuje splácení dluhu v předem stanovených pevných částkách.

 • Analytická evidence

  Pojem se vztahuje k rozlišení na syntetickou a analytickou evidenci. Analytická evidence obsahuje podrobnější informace pro rozhodování, kontrolu, atd. na základě potře účetní jednotky a požadavků právních předpisů. Musí platit, že součty zůstatků a obratů na analytických účtech se rovnají zůstatku a obratu účtu syntetického.

 • Analytický účet

  Pojem se vztahuje k rozlišení mezi syntetickými a analytickými účty. Analytický účet obsahuje podrobnější informace. Musí platit, že součty zůstatků a obratů na analytických účtech se rovnají zůstatku a obratu účtu syntetického.

 • Andělský investor

  Andělští investoři, neboli “Byznys andělé”, jsou investoři - partneři, kteří individuálně investují své vlastní peníze do začínajících firem s vysokou rizikovostí, ale velkým potenciálem pro růst. Mnohdy vstupují zejména do firem, které působí v oboru, kterému sami rozumí. K investici mnohdy přinášejí také své vlastní know-how a kontakty, dokonce se mohou i aktivně zapojovat do exekutivního, či strategického vedení firmy. Svojí investicí získávají podíl a s ním i rozhodovací právo a právo na zisk.

Stránky


Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.