Akruální účetnictví

Kategorie: 

Akruální účetnictví je založené na akruálním principu, což je účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány ve stejné době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány). Účtují se k období, ke kterému se vztahují.