A

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 21 - 27 z 27
 • APRC

  APRC představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem na bydlení za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Uvádění APRC u úvěrů na bydlení upravuje Kodex o poskytování informací, před podpisem smlouvy, souvisejících s úvěry na bydlení. Jedná se o obdobný údaj, jakým je RPSN (roční procentuální sazba nákladů) uváděná u spotřebitelských úvěrů.

 • Apreciace

  Apreciace znamená zhodnocení měnového kurzu vůči jiné měně nebo jiným měnám. Děje se to působením tržních sil. Na rozdíl od revalvace, kde to znamená zhodnocení pevně stanoveného kurzu vládou nebo centrální bankou.

 • Arbitráž

  Arbitráž, někdy také rozhodčí řízení, je mimosoudní způsob řešení sporu nestrannými a nezávislými rozhodci. Bývá používán jako náhrada soudního řízení, protože je rychlejší a často levnější. Pojem arbitráž se také používá pro situaci, kdy subjekt využívá odlišné ceny na různých trzích. Nakupuje zboží na jednom odděleném trhu za určitou cenu a prodává ho na jiném časově nebo místně odděleném za cenu vyšší. Realizuje tím bezrizikového zisku.

 • Auditorské služby

  Auditoská služba je ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv, popř. konsolidovaných výročních zpráv. Auditorské služby zahrnují ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů a ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou.

 • Avalát

  Osoba, za kterou se ručitel zaručuje hmotným majetkem.

 • Avalista

  Ručitel.

 • Ážio

  Ážio znamená přirážku k ceně.

StránkyBusyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.