Časté dotazy autorů projektů

Jak vkládat projekty a co by měly obsahovat?

Podnikatelské záměry se vkládají skrze formulář umístěný pod odkazem "vložit nápad" na úvodní obrazovce. Doporučujeme vkládat projekt, který má zpracovaný podnikatelský plán, má jasnou výši investice a nabídku pro investora. Text, který vkládáte do formuláře je vaší vizitkou, proto dbejte na stylistiku, jazyk a gramatiku. V první fázi vyplníte základní informace a potvrdíte vložení Vašeho záměru. Na základě těchto dat Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu, kterým bývý zpravidla osobní schůzka.

Proč bych měl/a využít poradenství a mentoring?

Profesionalita a připravenost vašeho projektu je to nejdůležitější. Abyste měli maximální šance oslovit investora, znamená to vědět přesně, co bude chtít investor slyšet a jak mu správně na jeho dotazy odpovídat. V rámci přípravy vašeho projektu se vás snažíme na tyto klíčové otázky připravit. V rámci pomoci s profesionální přípravou máte dvě možnosti, přičemž první je využít individuálních hodinových konzultací na konkrétní body, a druhá, která je komplexnější, kdy experti z byznysu v rámci našeho mentoringu vám pomohou zpracovat podnikatelský plán, prezentaci pro investory, ale také vás perfektně připraví na úskalí jednání s potenciálními investory.

Za co se platí provize?

Na začátku bychom si měli říci, že provize je cena za služby Busyman.cz konkrétně za reálně přivedenou investici do projektu, ať se již jedná o příplatek k základnímu kapitálu, půjčky do podnikání či jinou formu investice. Provize funguje formou jednorázového "success fee" a dělí se na dvě části, kdy jednu platí investor po oznámení vstupu do projektu, druhou autor po obdržení prostředků od investora. V praxi, pokud autor nemá prostředky k uhrazení své části succes fee, může o ní navýšit požadovanou výši investice. To je ovšem na domluvě mezi autorem a investorem. Výše provize je progresivně závislá na výši investice.

Jaký je obecný postup realizace projektu?

Po vložení podnikatelského záměru či nápadu vás budeme kontaktovat a domluvíme se na osobní schůzce. Na ní s vámi projdeme koncepci vašeho záměru, abychom si udělali představu, zda je pro investory zajímavý a zda obsahuje alespoň základní podklady a materiály. Pokud ano, zašleme vám bližší podklady pro další postup. Z těchto vyplněných podkladů se vytvoří tzv teaser, na jehož formu jsou naši investoři zvyklí a jejím primárním cílem je stručně a jasně předat základní parametry investorovi tak, aby se na základě nich mohl rozhodnout, a zda má zájem o osobní schůzku. Teaser je neveřejný dokument, ke kterému mají přístup pouze naši členové Busyman klubu. Ostatní investoři, nečlenové a všichni návštěvníci webových stránek Busyman.cz vidí pouze první obecné základní informace. Váš projekt bude zalistován v databázi po dobu 6 měsíců, během kterých se na něj investoři mohou přihlásit a kdy my projekt při různých příležitostech aktivně komunikujeme potencionálním investorům. V případě zájmu ze strany investora o váš projekt, vás s ním posadíme k jednomu stolu, kde se s ním seznámíte a proberete veškeré aspekty Vašeho podnikatelského záměru.

Je nalezení investora zaručeno?

Jestliže se bavíme o investici do právě vznikající či mladé firmy, potažmo startupu, jedná se vždy o rizikovou investici. Z podstaty věci tedy nelze garantovat nalezení vhodného partnera pro Váš záměr, nicméně vynasnažíme se o to. Máme za sebou již desítky realizací a řadu let zkušeností, což potenciál nalezení investora pro Váš záměr navyšuje.

Co když si naleznu investora sám?

Pokud si v průběhu spolupráce s námi prokazatelně naleznete investora sami bez našeho přičinění (investor není v naší databázi či se o projektu nedozvěděl jinou cestou od nás), nejste nijak vázaní. Rámcová smlouva s námi neobsahuje „exkluzivitu“, projekt je vždy Váš. Potenciální partnery můžete hledat kdekoliv, kde uznáte vy sami za vhodné a efektivní.

Lze můj projekt po zalistování upravovat?

Mladé projekty se velmi často dynamicky vyvíjejí a my si toho jsme vědomi. Čas od času, v případě podstatných úprav které mohou pozitivně ovlivnit nalezení investora, lze Váš projekt aktualizovat, o čemž budou všichni investoři obeznámeni.

Podepisuje se s Vámi NDA (smlouva o mlčenlivosti)?

Pokud autor vyžaduje podpis NDA, nejsme bohužel schopni s projektem z podstaty věci pracovat. Toto individuální NDA bychom museli přenášet na každého investora, což není reálné. Samozřejmě si velmi dobře uvědomujeme důležitost ochrany know-how a byznys plánu a proto v rámci naší práce máme nastaveny bariéry ochrany tak, aby nedošlo ke zneužití projektu. Na webu je tak vidět pouze obecný popis bez loga či konkrétního kontaktu. Pokud investoři chtějí vědět o projektu více, podepisují s námi rámcovou smlouvu, která zahrnuje i mlčenlivost ještě předtím, než jim poskytneme teaser a bližší informace. Přístup k teaserům na online bázi mají pouze členové Busyman clubu.

Je mou poptávaná částka a podílová nabídka vždy fixně daná pro investora?

Vždy je důležité tzv. „něco vykopnout“, čili měli byste mít představu o tom, co od investora očekáváte a co mu za to nabízíte. Investoři jsou různí a zažili jsme situace, kdy jeden investor po osobním jednání řekl, že chce vyšší podíl než nabízený a další s nabídkou autorů neměl problém a přistoupil na ni. Vždy musíte mít ovšem připravenu argumentaci, proč je Vaše nabídka právě taková.

Jak Busyman chrání svěřené projekty?

Prvním krokem je rámcová smlouva, kterou si podepisujeme s Vámi i investorem. Na webu Busyman.cz se zveřejňuje jen krátký obecný popis, který neobsahuje logo ani konkrétní informace. Tento úvod si vždy odsouhlasujeme s autorem. Teaser jako takový je neveřejný dokument, který již obsahuje podrobnější informace. Nevyvěšujeme byznys plány, nápady a záměry veřejně. K teaserům mají přístup pouze členové našeho Busyman clubu, se kterými máme podepsány smlouvy a mlčenlivosti. Pokud se nám příhlásí nový investor, kterého neznáme, teaser mu poskyteneme až po podpisu rámcové smlouvy.

 Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.