Časté dotazy autorů projektů

Jak vkládat projekty a co by měly obsahovat?

Podnikatelské záměry se vkládají skrze formulář umístěný pod odkazem "vložit nápad" na úvodní obrazovce. Doporučujeme vkládat projekt, který má zpracovaný podnikatelský plán, má jasnou výši investice a nabídku pro investora. Text, který vkládáte do formuláře je vaší vizitkou, proto dbejte na stylistiku, jazyk a gramatiku. V první fázi vyplníte základní informace a potvrdíte vložení Vašeho záměru. Na základě těchto dat Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu, kterým bývá zpravidla osobní schůzka.

Proč bych měl/a využít poradenství a mentoring?

Profesionalita a připravenost vašeho projektu je to nejdůležitější. Abyste měli maximální šance oslovit investora, znamená to vědět přesně, co bude chtít investor slyšet a jak mu správně na jeho dotazy odpovídat. V rámci přípravy vašeho projektu se vás snažíme na tyto klíčové otázky připravit. V rámci pomoci s profesionální přípravou máte dvě možnosti, přičemž první je využít individuálních hodinových konzultací na konkrétní body, a druhá, která je komplexnější, kdy experti z byznysu v rámci našeho mentoringu vám pomohou zpracovat podnikatelský plán, prezentaci pro investory, ale také vás perfektně připraví na úskalí jednání s potenciálními investory.

Za co se platí provize?

Na začátku bychom si měli říci, že provize je cena za služby Busyman.cz konkrétně za reálně přivedenou investici do projektu, ať se již jedná o příplatek k základnímu kapitálu, půjčky do podnikání či jinou formu investice. Provize funguje formou jednorázového "success fee" a dělí se na dvě části, kdy jednu platí investor po oznámení vstupu do projektu, druhou autor po obdržení prostředků od investora. V praxi, pokud autor nemá prostředky k uhrazení své části succes fee, může o ní navýšit požadovanou výši investice. To je ovšem na domluvě mezi autorem a investorem. Výše provize je progresivně závislá na výši investice.

Jaký je obecný postup realizace projektu?

Po vložení podnikatelského záměru či nápadu vás budeme kontaktovat a domluvíme se na osobní schůzce. Na ní s vámi projdeme koncepci vašeho záměru, abychom si udělali představu, zda je pro investory zajímavý a zda obsahuje alespoň základní podklady a materiály. Pokud ano, zašleme vám bližší podklady pro další postup. Z těchto vyplněných podkladů se vytvoří tzv teaser, na jehož formu jsou naši investoři zvyklí a jejím primárním cílem je stručně a jasně předat základní parametry investorovi tak, aby se na základě nich mohl rozhodnout, a zda má zájem o osobní schůzku. Teaser je neveřejný dokument, ke kterému mají přístup pouze naši členové Busyman clubu. Ostatní investoři, nečlenové a všichni návštěvníci webových stránek Busyman.cz vidí pouze první obecné základní informace. Váš projekt bude zalistován v databázi po dobu 6 měsíců, během kterých se na něj investoři mohou přihlásit a kdy my projekt při různých příležitostech aktivně komunikujeme potencionálním investorům. V případě zájmu ze strany investora o váš projekt, vás s ním posadíme k jednomu stolu, kde se s ním seznámíte a proberete veškeré aspekty Vašeho podnikatelského záměru.

Je nalezení investora zaručeno?

Jestliže se bavíme o investici do právě vznikající či mladé firmy, potažmo startupu, jedná se vždy o rizikovou investici. Z podstaty věci tedy nelze garantovat nalezení vhodného partnera pro Váš záměr, nicméně vynasnažíme se o to. Máme za sebou již desítky realizací a řadu let zkušeností, což potenciál nalezení investora pro Váš záměr navyšuje.

Co když si naleznu investora sám?

Pokud si v průběhu spolupráce s námi prokazatelně naleznete investora sami bez našeho přičinění (investor není v naší databázi či se o projektu nedozvěděl jinou cestou od nás), nejste nijak vázaní. Rámcová smlouva s námi neobsahuje „exkluzivitu“, projekt je vždy Váš. Potenciální partnery můžete hledat kdekoliv, kde uznáte vy sami za vhodné a efektivní.

Lze můj projekt po zalistování upravovat?

Mladé projekty se velmi často dynamicky vyvíjejí a my si toho jsme vědomi. Čas od času, v případě podstatných úprav které mohou pozitivně ovlivnit nalezení investora, lze Váš projekt aktualizovat, o čemž budou všichni investoři obeznámeni.

Podepisuje se s Vámi NDA (smlouva o mlčenlivosti)?

Pokud autor vyžaduje podpis NDA, nejsme bohužel schopni s projektem z podstaty věci pracovat. Toto individuální NDA bychom museli přenášet na každého investora, což není reálné. Samozřejmě si velmi dobře uvědomujeme důležitost ochrany know-how a byznys plánu a proto v rámci naší práce máme nastaveny bariéry ochrany tak, aby nedošlo ke zneužití projektu. Na webu je tak vidět pouze obecný popis bez loga či konkrétního kontaktu. Pokud investoři chtějí vědět o projektu více, podepisují s námi rámcovou smlouvu, která zahrnuje i mlčenlivost ještě předtím, než jim poskytneme teaser a bližší informace. Přístup k teaserům na online bázi mají pouze členové Busyman clubu.

Je mou poptávaná částka a podílová nabídka vždy fixně daná pro investora?

Vždy je důležité tzv. „něco vykopnout“, čili měli byste mít představu o tom, co od investora očekáváte a co mu za to nabízíte. Investoři jsou různí a zažili jsme situace, kdy jeden investor po osobním jednání řekl, že chce vyšší podíl než nabízený a další s nabídkou autorů neměl problém a přistoupil na ni. Vždy musíte mít ovšem připravenu argumentaci, proč je Vaše nabídka právě taková.

Jak Busyman chrání svěřené projekty?

Prvním krokem je rámcová smlouva, kterou si podepisujeme s Vámi i investorem. Na webu Busyman.cz se zveřejňuje jen krátký obecný popis, který neobsahuje logo ani konkrétní informace. Tento úvod si vždy odsouhlasujeme s autorem. Teaser jako takový je neveřejný dokument, který již obsahuje podrobnější informace. Nevyvěšujeme byznys plány, nápady a záměry veřejně. K teaserům mají přístup pouze členové našeho Busyman clubu, se kterými máme podepsány smlouvy a mlčenlivosti. Pokud se nám příhlásí nový investor, kterého neznáme, teaser mu poskyteneme až po podpisu rámcové smlouvy.

 


Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.