I

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 15 z 15
 • IBAN

  Číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP. Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi – majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci EHP.

 • IČO

  IČO - identifikační číslo organizace je číselné označení podnikatele (fyzické nebo právnické osoby). Je to unikátní osmimístné číslo.

 • Individuální podnikatel

  Označení pro samostatně podnikající fyzickou osobu.

 • Inkubátor

  Podnikatelské inkubátory jsou zásadním článkem řetězce v podpoře začínajících podnikatelů, protože se soustředí na okamžik samotného vzniku firmy a její prvotní fázi existence. Působí tedy v době, kdy jsou začínající podniky nejvíce zranitelné. Díky inkubátoru mají začínající firmy něco jako bezpečné prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet bez vlivu trhu.

 • Inventář

  Inventářem se obvykle myslí soupis a popis předmětů náležejících k nějakému majetkovému celku. Nebo psaná dokumentace (kniha, sešit) tohoto soupisu.

 • Inventarizace

  Inventarizace je proces zjištění skutečného stavu majetku a jeho zdrojů a závazků, ocenění tohoto stavu, srovnání se stave účetním a objasnění příčin - inventarizačních rozdílů. Provádí se zpravidla ke dni řádné a mimořádné závěrky.

  Provádění inventarizace je povinné podle zákona o účetnictví.

 • Inventura

  Inventura je proces zjišťování skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni. Ověřuje jak množství, tak hodnotu majetku a závazků. Je to první etapa inventarizace.

  Inventura může být:

  • fyzická - přepočítávání fyzicky přítomného majetku - zejména u zásob a dlouhodobého hmotného majetku
  • dokladová - inventura podle účetních dokladů - provádí se tímto způsobem zejména u pohledávek a závazků
 • Inventurní soupis

  Inventurní soupis je průkazný účetní záznam zobrazující výsledky inventury. Musí obsahovat tyto náležitosti:

  • určení inventarizovaného majetku nebo závazku
  • údaj o množství
  • podpis osoby odpovědné za provedení inventury
  • způsob zjišťování skutečného stavu
  • ocenění v okamžiku ukončení inventury
  • okamžik zahájení a ukončení inventury
 • Investice

  Odložení spotřeby za účelem získání budoucích užitků. Jednorázově, nebo v relativně krátké době vynaložené zdroje, které budou přinášet užitek (obvykle peněžní příjmy) během delšího budoucího období. Kapitálová aktiva sestávající se ze statků, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, ale jsou určeny pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků.

 • Investice online

  Jednou z možností získání investice pro podniky a projekty je hledat investora přes online prostředí. To může být formou crowdfundingu, nebo hledání investora pomocí platformy, která zprostředkovává komunikaci mezi žadatelem o investici a jejím poskytovatelem.

 • Investiční společnost

  Právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. Obchodní firma investiční společnosti obsahuje označení „investiční společnost“.

 • Investiční výbor

  Skládá se ze zástupců z řad investorů a manažerských společností. Mají na starosti správu majetku fondu rizikového kapitálu, vyhledáváním investičních příležitostí, jejich vyhodnocování realizace investice, sbírání prostředků od primárních investorů, navazují vztahy s primárními investory, zajišťují odprodej podílů a obecně správu svěřených finančních prostředků.

 • Investiční zprostředkovatel

  Osoba, která poskytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního investování, avšak nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, pokyny předává pouze bance, obchodníkovi s cennými papíry, zahraniční osobě.

 • Investor

  Ten, kdo dal na rozvoj firmy peníze a věří, že se mu zhodnotí. Jsou investoři v různých fázích, tzv. „FFF“ – friends, fools, families, ti dávají drobné do začátku, na založení firmy, první krůčky. Většinou stovky tisíc Kč. Pak tzv. „seed“ nebo „angel“, ti dávají peníze už po prvních testech trakce (ze slova traction – zpravidla tedy už si to někdo koupil), při základech produktu apod. Většinou jednotky milionů Kč. Poté „Round A“, B, C a další, to jsou už většinou velké fondy investující desítky a stovky milionů Kč. A pak jsou také lidé, kteří se označují jako investoři, ale žádné peníze nemají a jen slibují.

 • IPO

  Prodej na burze, nabídnutí svého podílu prostřednictvím primární nabídky akcií.


Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.