I

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 10 z 10
 • IBAN

  Číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP. Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi – majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci EHP.

 • IČO

  IČO - identifikační číslo organizace je číselné označení podnikatele (fyzické nebo právnické osoby). Je to unikátní osmimístné číslo.

 • Individuální podnikatel

  Označení pro samostatně podnikající fyzickou osobu.

 • Inventář

  Inventářem se obvykle myslí soupis a popis předmětů náležejících k nějakému majetkovému celku. Nebo psaná dokumentace (kniha, sešit) tohoto soupisu.

 • Inventarizace

  Inventarizace je proces zjištění skutečného stavu majetku a jeho zdrojů a závazků, ocenění tohoto stavu, srovnání se stave účetním a objasnění příčin - inventarizačních rozdílů. Provádí se zpravidla ke dni řádné a mimořádné závěrky.

  Provádění inventarizace je povinné podle zákona o účetnictví.

 • Inventura

  Inventura je proces zjišťování skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni. Ověřuje jak množství, tak hodnotu majetku a závazků. Je to první etapa inventarizace.

  Inventura může být:

  • fyzická - přepočítávání fyzicky přítomného majetku - zejména u zásob a dlouhodobého hmotného majetku
  • dokladová - inventura podle účetních dokladů - provádí se tímto způsobem zejména u pohledávek a závazků
 • Inventurní soupis

  Inventurní soupis je průkazný účetní záznam zobrazující výsledky inventury. Musí obsahovat tyto náležitosti:

  • určení inventarizovaného majetku nebo závazku
  • údaj o množství
  • podpis osoby odpovědné za provedení inventury
  • způsob zjišťování skutečného stavu
  • ocenění v okamžiku ukončení inventury
  • okamžik zahájení a ukončení inventury
 • Investice

  Odložení spotřeby za účelem získání budoucích užitků. Jednorázově, nebo v relativně krátké době vynaložené zdroje, které budou přinášet užitek (obvykle peněžní příjmy) během delšího budoucího období. Kapitálová aktiva sestávající se ze statků, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, ale jsou určeny pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků.

 • Investiční společnost

  Právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. Obchodní firma investiční společnosti obsahuje označení „investiční společnost“.

 • Investiční zprostředkovatel

  Osoba, která poskytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního investování, avšak nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, pokyny předává pouze bance, obchodníkovi s cennými papíry, zahraniční osobě.Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.