Adjustace

Kategorie: 

Adjustace faktury znamená předběžné přezkoumání správnosti faktury před jejím odesláním.