P

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 17 z 17
 • Pasiva

  Zdroje financování majetku (aktiv) - kapitálové zdroje. Uvádějí se na pravé straně rozvahy tvaru T.

 • Podíl

  Účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti.

 • Podílový crowdfunding

  Pro tuto práci je nejvíce relevantní podílový crowdfunding, který se vyznačuje tím, že přispívatelé za peněžní obnos obdrží podíl ve společnosti, kdo které investovali. Tento podíl mohou následně prodat nebo získávat pravidelné dividendy.

 • Podnikatelské a inovační centrum

  Z angl. Business Innovation Centre. Kromě technologického transferu nabízí i další druhy podpor inovativního podnikání, jako jsou podnikatelské inkubátory, podpora začínajících technologických firem, pomoc s vyhledáváním nových obchodních partnerů, networkingové aktivity a podpora při získávání prostředky z veřejných zdrojů (grantová podpora).

 • Podnikatelsky zaměřený anděl

  (Entrepreneurial angel) – tento investor má pestré zkušenosti z různých oborů, fází i jednotlivých situací, ve kterých se podnik může ocitnout. Je tedy velmi hodnotný především pro začínající podnikatele. Podnikatelům může nabídnout úplně jiný pohled na produkt a pomoci jim při získáváním dalších investic či úvěru od banky.

 • Podpora prodeje

  Prvek marketingové komunikace, který představuje krátkodobé stimuly povzbuzující nákup nebo prodej výrobku.

 • Poškozování věřitele

  Trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že buď zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého majetku, nebo předstírá nebo uzná neexistující právo, či závazek.

 • Právní jednání

  Právní skutečnost spočívající v chování v souladu s právními normami. Opak „protiprávního jednání“.

 • Právní skutečnost

  Právní skutečnost je taková skutečnost, s níž právní normy spojují právní následky (zejména vznik, změnu a zánik subjektivních práv a povinností).

 • Pre-Accelerator

  Jedná se o kurzy, trvající v období od 7 do 8 týdnů, a jsou navrženy tak, aby tým dostal svůj projekt do takového bodu, ve kterém bude moci vstoupit do klasického akcelerátoru.

 • Pre-money, Post-money Valuation

  Rozdíl valuace před investicí a po investici. Tedy, pokud má před investicí firma hodnotu 10m, a má dostat tři miliony investici, tak pak má hodnotu 13m. Problém může nastat při vyšších investicích, kde dá investor do term sheetu valuaci post money, která vypadá vyšší (v našem příkladě 13m), ale autor projektu to vnímá jako valuaci současnou, tedy o 3 miliony vyšší. Takže autor si myslí, že pokud jeho 100% má nyní podíl 13m a navýší se kapitál o 3m, dostane investor podíl 3/16=18,75%, ale jelikož 13m už dané navýšení kapitálu obsahuje, investor za svou investici dostane 3/13=23%.

 • Pre-seed investice

  Pomůže z myšlenky definovat, co má být MVP (tzv. produkt s nejmenší možnou funkcionalitou). Toto je nejrizikovější fáze a tomu odpovídá i typ investorů, kteří se do ní pouštějí. Označují se jako FFF – family, friends and fools. Druhou skupinou investorů jsou tzv. business angels a startupové inkubátory. Stejně tak je pro samotné zakladatele náročné správně odhadnout, jak velký podíl ve firmě dají za investici. Finanční výše pre-seed investic jsou totiž malé (do 1 mil. USD) a investoři mohou chtít třeba třetinový podíl. To může být v budoucnu velký nepoměr k hodnotě firmy. - zdroj

 • Představenstvo

  Představenstvo je statutárním orgánem v čele s předsedou, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Má minimálně 3 členy, což neplatí v případě, je-li pouze 1 akcionář.

 • Preferred Shares

  Prioritní akcie mají většinou investoři. Nominál mají většinou stejný, ale pojí se k nim různá práva (mohou být třeba v některých právech restricted, omezené). Tohle je ale jen level 1. Různých tříd akcií může být v různých jurisdikcích nekonečně mnoho. Běžně vzniká složitá diskuse, když Round A investor chce konvertovat seed investora z preferred na ordinary shares.

 • Private Banking

  Bankovnictví orientované na kapitálově silné firmy či fyzické osoby s vysokými příjmy. Těmto klientům banka poskytuje nadstandardní finanční služby. Přímá investice (při plnění oznamovací povinnosti, pro účely devizového zákona).

 • Private Equity

  V užším pojetí zahrnuje investice do společností s jasnou historií ve fázi dospělosti. PE v sobě obsahuje například manažerské odkupy (MBO, MBI).

 • Půjčkový crowdfunding

  Funguje na bázi půjčování mezi lidmi na bázi tzv. peer to peer modelu (v překladu Lidé lidem) prostřednictvím nebankovního portálu zprostředkující komunikaci mezi jednotlivými stranami. Tato platforma také umožňuje lidem a firmám dávat na ní své pobídky po penězích, vede jejich evidenci a v případě potřeby, vymáhá peníze od dlužníků.


Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.