E

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 11 z 11
 • EAT

  EAT - Earnings after Taxes je zisk po zdanění.

 • EBIT

  EBIT - Earnings before Interest and Taxes je zisk před odečtením úroků a daní. Také se mu říká provozní hospodářský výsledek (operating profit).

 • Efektivní portfolio

  Efektivní portfolio je každé takové portfolio, které má menší riziko, než všechna ostatní portfolia se srovnatelným (stejným) očekávaným výnosem.

 • Ekonomické náklady

  Ekonomické náklady = explicitní (účetní) náklady + alternativní náklady.

 • Ekonomický zisk

  Ekonomický zisk jsou příjmy – explicitní náklady – alternativní (implicitní) náklady. Ekonomický zisk je také účetní zisk – alternativní náklady.

 • Ekonomie

  Ekonomie je společenskovědní disciplína, která se zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby. Je to zároveň společenskovědní disciplína, která se zabývá řešením základního problému vzácnosti ekonomických statků a omezenosti zdrojů.

 • Emisní ážio

  Emisní ážio je rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho tržní hodnotou - tržní hodnota je vyšší. V opačném případě se jedná o emisní disážio.

 • EPS

  EPS - Earnings per Share je finanční ukazatel, který měří čistý zisk připadající na jednu akcii.

 • Equity

  Equity (z angl.) se používá pro vlastní kapitál.

 • EVA

  EVA (Economic value added = Ekonomická přidaná hodnota) je ukazatel, který měří efektivnost manažerské práce.

 • Exekuce

  Exekuce je legální převzetí cizího majetku dlužníka z důvodů nesplácení úvěru nebo jiného finančního závazku. Jde o krajní formu vymáhání dluhů, kdy je i proti vůli majitele zabavován jeho majetek.Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.