E

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 19 z 19
 • EAFRD

  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Alokace 100 miliard. Zaměřuje se hlavně na rozvoj a podporu venkova, jelikož je to sféra, která spadá do agrární politiky Evropské unie. Jde o  zabezpečení konkurenceschopnosti v zemědělství, lesnictví a zlepšení úrovně života na vesnicích.

 • EAT

  EAT - Earnings after Taxes je zisk po zdanění.

 • EBIT

  EBIT - Earnings before Interest and Taxes je zisk před odečtením úroků a daní. Také se mu říká provozní hospodářský výsledek (operating profit).

 • Efektivní portfolio

  Efektivní portfolio je každé takové portfolio, které má menší riziko, než všechna ostatní portfolia se srovnatelným (stejným) očekávaným výnosem.

 • Ekonomické náklady

  Ekonomické náklady = explicitní (účetní) náklady + alternativní náklady.

 • Ekonomický zisk

  Ekonomický zisk jsou příjmy – explicitní náklady – alternativní (implicitní) náklady. Ekonomický zisk je také účetní zisk – alternativní náklady.

 • Ekonomie

  Ekonomie je společenskovědní disciplína, která se zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby. Je to zároveň společenskovědní disciplína, která se zabývá řešením základního problému vzácnosti ekonomických statků a omezenosti zdrojů.

 • EMFF

  Evropský námořní a rybářský fond. Alokace 5 miliard. Tento fond byl zřízen na podporu rybolovu. Zajímá se hlavně o konkurenceschopnost a ochranu životního prostředí v rámci tohoto odvětví

 • Emisní ážio

  Emisní ážio je rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho tržní hodnotou - tržní hodnota je vyšší. V opačném případě se jedná o emisní disážio.

 • EPS

  EPS - Earnings per Share je finanční ukazatel, který měří čistý zisk připadající na jednu akcii.

 • Equity

  Equity (z angl.) se používá pro vlastní kapitál.

 • ERDF

  Evropský fond pro regionální rozvoj. Alokace 199 miliard. Tento fond je zaměřen na investiční projekty ve výstavbě železnic, odstraňování ekologických zátěží, podpora inovací, rekonstrukce kulturních památek a podobně.

 • Escrow

  Notářská / advokátní úschova. Běžně při prodeji firmy je část na escrow jako garance pro problémy, které se následně najdou.

 • ESF

  Evropský sociální fond. Alokace 83 miliard. Zaměřuje se hlavně na rozvíjení oblasti lidských zdrojů. Jde hlavně o rekvalifikaci nezaměstnaných, programy pro děti a mládež a osoby se zdravotním postižením. Rozvoj vzdělávacích programů.

 • ESOP

  Employee Stock Option Plan. Aneb jak dát klíčovým zaměstnancům možnost se podílet na exitu firmy, ale nekomplikovat akcionářskou strukturu. Vlastně je to právo zaměstnance koupit si v budoucnu akcii za předem definovanou cenu a při exitu ji prodat za cenu vyšší. Forem je spousta, většinou se nedají moc dobře udělat v české jurisdikci. Má to spoustu daňových souvislostí a jednou se o tom tady rozepíšu podrobně, protože to řeší většina firem.

 • EVA

  EVA (Economic value added = Ekonomická přidaná hodnota) je ukazatel, který měří efektivnost manažerské práce.

 • Exekuce

  Exekuce je legální převzetí cizího majetku dlužníka z důvodů nesplácení úvěru nebo jiného finančního závazku. Jde o krajní formu vymáhání dluhů, kdy je i proti vůli majitele zabavován jeho majetek.

 • Exit

  Exit je způsob odchodu vlastníků a investorů ze startupu formou prodejem svého podílu. Tento exit může proběhnout formou veřejného vypisování akcií (IPO), prodejem podílu společníků, či akvizicí. Další formou exitu jsou takzvané manažerské odkupy, vlastním nebo cizím managementem (MBO, MBI)

 • Expanze

  Ve vývojové fázi expanze firma dosahuje stabilního zisku a snaží se dostat na další trhy pomocí nových produktů. To dělá vytvářením divizí, nebo zakládáním nových společností. K expanzi potřebuje startup nemalé finanční prostředky, které mu mohou poskytnout banky, nebo od investorů expanze je spojena s rizikem, že se startup dostane na nasycený trh, který není schopen pojmout dalšího hráče a bude si tak muset namáhavě budovat svojí pozici. To ho může stát vysoké náklady.


Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.