24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Amortizace

Kategorie: 

Amortizace znamená umořování dluhu periodickými (pravidelnými) splátkami. Amortizace u dlouhodobého majetku vyjadřuje přechod hodnoty majetku do spotřeby ve formě odpisů. Vyjadřuje tedy opotřebení. Amortizace u dluhu vyjadřuje splácení dluhu v předem stanovených pevných částkách.