L

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 6 z 6
 • Licenční poplatek

  Platba jakéhokoliv druhu, která představuje náhradu za užití nebo za poskytnutí práva na užití autorského nebo jiného obdobného práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně filmu a filmových děl, počítačového programu (software), dále práva na patent, ochrannou známku, průmyslový vzor, návrh nebo model, plán, tajný vzorec nebo výrobní postup, nebo za výrobně technické a obchodní poznatky (know-how). Licenčním poplatkem se rozumí také příjem za pronájem nebo za jakékoliv jiné využití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení.

 • Likvidace osobních údajů

  Fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování. Trvalé vyloučení z dalšího zpracování znamená likvidaci údaje. O likvidaci jde také v případě, že dojde k fyzickému zničení nosiče, na kterém je údaj zachycen (roztrhání papíru, rozlámání diskety apod.) nebo vymazání nosiče.

 • Likvidita

  Schopnost přeměnit svá aktiva do likvidní formy bez většího poklesu ceny a dostát svým závazkům během určité doby, míra této schopnosti.

 • Linie rozpočtu

  Křivka indiferenční analýzy, kterou tvoří všechny kombinace množství dvou statků (nebo výrobních faktorů), které jsou danému subjektu při daném rozpočtovém omezení nejvýše dostupné.

 • Lobby

  Zájmová skupina, která vytváří nátlak na zákonodárce, ministry a orgány výkonné moci za účelem ovlivnění jejich rozhodnutí ve vlastní či jiný prospěch. Poprvé bylo použito americkým prezidentem U. Grantem – podle vstupní haly (anglicky lobby) hotelu Villard ve Washingtonu, kde se v 19. století scházeli členové Kongresu a kde byli kontaktováni zástupci podnikatelů, průmyslu a jiných zájmových skupin.

 • Lombardní úvěr

  Krátkodobý úvěr zajištěný zástavou movitých věcí (zejména cenných papírů, šperků, drahých kovů, nebo určitých komodit). V užším smyslu je tak označován lombardní úvěr poskytovaný centrální bankou komerčním bankám oproti zástavě cenných papírů (za lombardní sazbu).Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.