L

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 11 z 11
 • Lean canvas

  Lean Canvas je nástroj a metoda pro zachycení business modelu na jedinou stránku. Je zaměřen na modelování businessu startupů. Nejčastěji je metoda spojována se startupovým vývojem webových služeb, ale může být však použita i pro startupy z jiných odvětví.

 • Licenční poplatek

  Platba jakéhokoliv druhu, která představuje náhradu za užití nebo za poskytnutí práva na užití autorského nebo jiného obdobného práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně filmu a filmových děl, počítačového programu (software), dále práva na patent, ochrannou známku, průmyslový vzor, návrh nebo model, plán, tajný vzorec nebo výrobní postup, nebo za výrobně technické a obchodní poznatky (know-how). Licenčním poplatkem se rozumí také příjem za pronájem nebo za jakékoliv jiné využití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení.

 • LifeStyle Company

  Tento druh startupu je vysloveně založen kvůli tomu, že jeho autor má danou činnost rád a chce ji dělat jako svojí práci. Může to být instruktor surfingu, nebo webový vývojář, prostě člověk, který je pohlcen svojí prací a chce ji dělat nastálo. Tento typ není vhodný pro vstup investora, protože není tolik zaměřen na zisk, ale na autorovo radosti z činnosti.

 • LifeStyle Company

  Tento druh startupu je vysloveně založen kvůli tomu, že jeho autor má danou činnost rád a chce ji dělat jako svojí práci. Může to být instruktor surfingu, nebo webový vývojář, prostě člověk, který je pohlcen svojí prací a chce ji dělat nastálo. Tento typ není vhodný pro vstup investora, protože není tolik zaměřen na zisk, ale na autorovo radosti z činnosti.

 • Likvidace osobních údajů

  Fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování. Trvalé vyloučení z dalšího zpracování znamená likvidaci údaje. O likvidaci jde také v případě, že dojde k fyzickému zničení nosiče, na kterém je údaj zachycen (roztrhání papíru, rozlámání diskety apod.) nebo vymazání nosiče.

 • Likvidita

  Schopnost přeměnit svá aktiva do likvidní formy bez většího poklesu ceny a dostát svým závazkům během určité doby, míra této schopnosti.

 • Linie rozpočtu

  Křivka indiferenční analýzy, kterou tvoří všechny kombinace množství dvou statků (nebo výrobních faktorů), které jsou danému subjektu při daném rozpočtovém omezení nejvýše dostupné.

 • Liquidation Preference

  Způsob, jak si investor pojišťuje výši toho, co z firmy minimálně dostane. Viz náš článek na toto téma. Standardem je 1x non-participating liqpref, tedy, že investor by měl dostat svou investici zpět. Občas se pojí s úrokem. 2x a vyšší liqpref je už považováno za nestandardní a pokud někdo chce participating liqpref, je to už z mého pohledu za hranou.

 • Lobby

  Zájmová skupina, která vytváří nátlak na zákonodárce, ministry a orgány výkonné moci za účelem ovlivnění jejich rozhodnutí ve vlastní či jiný prospěch. Poprvé bylo použito americkým prezidentem U. Grantem – podle vstupní haly (anglicky lobby) hotelu Villard ve Washingtonu, kde se v 19. století scházeli členové Kongresu a kde byli kontaktováni zástupci podnikatelů, průmyslu a jiných zájmových skupin.

 • Lombardní úvěr

  Krátkodobý úvěr zajištěný zástavou movitých věcí (zejména cenných papírů, šperků, drahých kovů, nebo určitých komodit). V užším smyslu je tak označován lombardní úvěr poskytovaný centrální bankou komerčním bankám oproti zástavě cenných papírů (za lombardní sazbu).

 • LTV

  (customer) Lifetime Value - Vyjadřuje, jakou hodnotu má pro firmu zákazník, pokud si s ním vytvoříme dlouhodobý vztah a on u nás nakupuje opakovaně. Nebo jinak: kolik u nás zákazník za svůj život utratí, pokud s námi bude spokojený.


Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.