M

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 3 z 3
  • Minimální základ daně

    Minimální fiktivní základ daně poplatníka daně z příjmů provozujícího podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, z kterého je poplatník povinen vypočítat a odvést daň, pokud je jeho skutečný základ daně nižší, než minimální částka, z které se vypočítává daň pro podnikající fyzické osoby.

  • Místo podnikání

    Adresa fyzické osoby povinné k dani zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, popřípadě místo jejího pobytu.

  • Monopol

    Tržní struktura s jediným subjektem na straně nabídky, s jediným dodavatelem daného statku, k němuž neexistují blízké substituty. Neregulovaná monopolní firma může rozhodovat o výši ceny nebo o velikosti výstupu (nabízeném množství), nikoli o obou současně. Monopol je cenovým tvůrcem, volbou výstupu volí současně i výši ceny.