Časté dotazy investorů

Za co se platí provize?

Na začátku bychom si měli říci, že provize je cena za služby Busyman.cz konkrétně za reálně přivedenou investici do projektu, ať se již jedná o příplatek k základnímu kapitálu, půjčky do podnikání či jinou formu investice. Provize funguje formou jednorázového "success fee" a dělí se na dvě části, kdy jednu platí investor po oznámení vstupu do projektu, druhou autor po obdržení prostředků od investora. V praxi, pokud autor nemá prostředky k uhrazení své části succes fee, může o ní navýšit požadovanou výši investice. To je ovšem na domluvě mezi autorem a investorem. Výše provize je progresivně závislá na výši investice.

Co je Busyman day a podmínky účasti?

Busyman day je živá akce, při které se pravidelně setkávají vybrané projekty za zhruba měsíční období, se členy Busyman clubu. Dochází tak k přímé zpětné vazbě na prezentace autorů a mnohdy i na další zajímavé interakce.

Jaké zdroje vyhledávání projektů Busyman využívá?

V současné době je Busyman ve fázi, kdy nám projekty chodí samy. Nicméně průběžně spolupracujeme s různými coworky, inkubátory či startupovými a podnikatelskými médii.

Kolik projektů ročně na Busyman přijde vs s kolika z nich se následně spolupracuje?

Ročně nám projde rukama okolo čtyř set projektů, ze kterých vybíráme ty nejzajímavější, se kterými dále pracujeme a zalistováváme do naší databáze, kde jsou Vám k dispozici. Tento výběr se pohybuje většinou do 60 projektů za rok. Snažíme se toto číslo spíše zmenšovat a cílit na připravené, kvalitní a inovativní projekty.

Jaká je průměrná požadovaná investice a za jaký podíl?

Průměrná požadovaná výše investice je odvislá od konkrétního projektu. Za poslední dva roky došlo k poměrně významnému posunu na trhu, kdy se setkáváme s projekty, které jsou již v pokročilejší fázi a požadují vyšší investice. Na druhou stranu jsou většinou otevřeni složení investice od více investorů. I k tomuto slouží právě náš Busyman club, kde investoři mezi sebou tyto projekty probírají a vstupují následně společně. Průměrná investice je nyní v řádech nižších jednotek miliónů korun na jednoho investora.

Je poptávaná částka a podílová nabídka vždy fixně daná?

Vždy se snažíme autorům poradit či je nasměrovat aby tzv. „něco vykopli“ a bylo z čeho vycházet. Konkrétní podmínky se ladí až v průběhu osobních jednání a v nadpoloviční většině případů lze o výši podílů či investice jednat.

Co se děje v případě, kdy je potřeba navýšit investici?

V případě, že současný investor již nemá kapacitu, snažíme se nalézt vhodného investora pro podporu projektu, či zvážíme sami aktivní vstup.

Jak se mohu stát členem Busyman klubu?

Stát se členem Busyman klubu je poměrně snadné. Vyplňte nám registrační formulář či nás kontaktujte na e-mailu major@busyman.cz. Domluvíme se s vámi na osobní schůzce, kde probereme veškeré náležitosti a výhody, které vám členství poskytuje. Osobní schůzka je pro nás důležitá a jejím cílem je, abychom si udělali co nejpřesnější představu o tom, jaký typ projektů je pro vás nejvhodnější a co bychom pro vás měli vyhledávat na míru. Velmi často se nám stává, že investor přijdes s představou o svých investicích a po prodiskutování možností jsme většinou schopni mu nabídnout další zajímavé projekty právě pro něj.

Chci se stát členem Busyman Club

Více informací o Busyman Club

 Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.