Z

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 4 z 4
 • Zájemce

  Dodavatel, který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, nebo kterého zadavatel vyzval k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění.

 • Zajištění úvěru

  V širším slova smyslu se zajištěním rozumí veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splácení úvěru včetně úroků. K nejdůležitějším nástrojům používaným k zajištění úvěrů před jejich poskytnutím a během jejich trvání patří: prověrka úvěrové způsobilosti, limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty, diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů, kontrola úvěrového subjektu a objektu. V užším pojetí se zajišťovací instrumenty člení na osobní zajištění, kdy bance ručí za její pohledávku vedle příjemce úvěru ještě další, třetí osoba a věcné zajištění, které dává bance právo na určité majetkové hodnoty.

 • Zakladatelská listina

  Listina mající formu notářského zápisu, jíž jediný zakladatel zakládá obchodní společnost. Je-li zakladatelů více, pak se společnost zakládá společenskou smlouvou.

 • Zapuštěné náklady

  Náklady, které nejsou zvažovaným rozhodnutím ovlivněny, nezmění se, nelze je získat zpět. Angl. Sunk Costs. Protiklad přírůstkových nákladů.