Analytický účet

Kategorie: 

Pojem se vztahuje k rozlišení mezi syntetickými a analytickými účty. Analytický účet obsahuje podrobnější informace. Musí platit, že součty zůstatků a obratů na analytických účtech se rovnají zůstatku a obratu účtu syntetického.