Afilace

Kategorie: 

Zahraniční pobočka podniku zřízená jako dceřiná společnost s vlastní právní subjektivitou.