Všeobecné obchodní podmínky

Uživatelé webu www.busyman.cz (dále jen „web“) jeho užíváním berou na vědomí a souhlasí s níže uvedenými základními principy a pravidly chování:

 1. Zveřejnění informací na webu se označuje jako „investiční záměr“ a ten je zveřejněn pod jedinečným číselným označením bez bližšího označení fyzické nebo právnické osoby, o jejíž investiční záměr se jedná.
 2. Subjekt, který zveřejňuje svůj investiční záměr, se označuje jako „zájemce“. Subjekt, který má zájem o konkrétní investiční záměr, se označuje jako „investor“.
 3. Požadavek na uveřejnění investičního záměru a stejně tak zájem o konkrétní investiční záměr mohou činit pouze subjekty, které v případě fyzických osob nemají záznam v rejstříku trestů a v případě právnické osoby nejsou v insolvenčním nebo konkurzním řízení či v likvidaci dle zvláštních právních předpisů.
 4. BUSYMAN.CZ neodpovídá za to, zda investiční záměr je v souladu s právním řádem České republiky ani zda neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob (zejména autorská práva či průmyslová práva jako je právo na označení, patentové právo).
 5. V případě, že třetí osoba u BUSYMAN.CZ uplatní svá autorská či průmyslová práva k investičnímu záměru zájemce, je BUSYMAN.CZ oprávněn znepřístupnit investiční záměr na doméně (webu) www.busyman.cz i bez souhlasu zájemce. BUSYMAN.CZ v takovém případě neodpovídá za škodu zájemci ani jakékoli třetí osobě.
 6. BUSYMAN.CZ neodpovídá za realizaci investičního záměru ze strany investora a stejně tak neodpovídá za jedinečnost či vlastnictví zájemce k investičnímu záměru.
 7. BUSYMAN.CZ neodpovídá ani neručí za jakékoli závazky, dohody, přísliby učiněné mezi zájemcem a investorem.
 8. BUSYMAN.CZ neodpovídá za bonitu (solventnost) investora.
 9. Zájemce a investor berou na vědomí, že je pouze a jen na jejich odpovědnosti, jaké informace sdělí společnosti BUSYMAN.CZ ohledně své osoby nebo investičního záměru.
 10. BUSYMAN.CZ se zavazuje dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
 11. BUSYMAN.CZ neposkytuje služby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.
 12. Ceník služeb je trvale umístěn na webu a obsahuje základní finanční požadavky společnost Genesis Invest s.r.o.
 13. Investor má právo se přihlásit do Busyman Clubu, a to za podmínek zveřejněných na webu.
 14. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. března 2013 s tím, že jsou zveřejněny na webu.


Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.