Všeobecné obchodní podmínky

Uživatelé webu www.busyman.cz (dále jen „web“) jeho užíváním berou na vědomí a souhlasí s níže uvedenými základními principy a pravidly chování:

 1. Zveřejnění informací na webu se označuje jako „investiční záměr“ a ten je zveřejněn pod jedinečným číselným označením bez bližšího označení fyzické nebo právnické osoby, o jejíž investiční záměr se jedná.
 2. Subjekt, který zveřejňuje svůj investiční záměr, se označuje jako „zájemce“. Subjekt, který má zájem o konkrétní investiční záměr, se označuje jako „investor“.
 3. Požadavek na uveřejnění investičního záměru a stejně tak zájem o konkrétní investiční záměr mohou činit pouze subjekty, které v případě fyzických osob nemají záznam v rejstříku trestů a v případě právnické osoby nejsou v insolvenčním nebo konkurzním řízení či v likvidaci dle zvláštních právních předpisů.
 4. BUSYMAN.CZ neodpovídá za to, zda investiční záměr je v souladu s právním řádem České republiky ani zda neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob (zejména autorská práva či průmyslová práva jako je právo na označení, patentové právo).
 5. V případě, že třetí osoba u BUSYMAN.CZ uplatní svá autorská či průmyslová práva k investičnímu záměru zájemce, je BUSYMAN.CZ oprávněn znepřístupnit investiční záměr na doméně (webu) www.busyman.cz i bez souhlasu zájemce. BUSYMAN.CZ v takovém případě neodpovídá za škodu zájemci ani jakékoli třetí osobě.
 6. BUSYMAN.CZ neodpovídá za realizaci investičního záměru ze strany investora a stejně tak neodpovídá za jedinečnost či vlastnictví zájemce k investičnímu záměru.
 7. BUSYMAN.CZ neodpovídá ani neručí za jakékoli závazky, dohody, přísliby učiněné mezi zájemcem a investorem.
 8. BUSYMAN.CZ neodpovídá za bonitu (solventnost) investora.
 9. Zájemce a investor berou na vědomí, že je pouze a jen na jejich odpovědnosti, jaké informace sdělí společnosti BUSYMAN.CZ ohledně své osoby nebo investičního záměru.
 10. BUSYMAN.CZ se zavazuje dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
 11. BUSYMAN.CZ neposkytuje služby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.
 12. Ceník služeb je trvale umístěn na webu a obsahuje základní finanční požadavky společnost Genesis Invest s.r.o.
 13. Investor má právo se přihlásit do Busyman Clubu, a to za podmínek zveřejněných na webu.
 14. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. března 2013 s tím, že jsou zveřejněny na webu.

Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.