Náš právník

V této rubrice pravidelně zveřejňujeme články o právní problematice, která se týká především podnikatelů.

Spolupracujeme s advokátem Mgr. Danielem Mackem a jeho partnery. Články reagují na aktuální dění v oblasti práva, které se dotýká zejména podnikatelů. Mgr. Danielem Mackem je erudovaný zejména v právu pro začínající společnosti, tzv. startupy, ale také v oblasti obchodního práva, závazkového práva, vymáhání pohledávek a ochranných známek.

Chcete založit společnost, nastavit dohody mezi společníky či akcionáři, sepsat či právně posoudit návrh smlouvy, vymoci pohledávku, přihlásit ochrannou známku nebo třeba provozovat eshop? Tyto služby a mnoho dalších Vám nabízí advokátní kancelář Mgr. Daniela Macka. Více informací naleznete na webových stránkách www.maceklegal.cz.

Mgr. Daniel Macek, advokát
www.maceklegal.cz
„VAŠE JISTOTA V PRÁVNÍM SVĚTĚ"