Akontace

Kategorie: 

Akontace je první obecně záloha nebo mimořádná splátka. Termín akontace se často používá u leasingu, nebo splátkového prodeje, kde akontace znamená první splátku kupní ceny. Výše akontace tedy ovlivňuje další výši splátek a obvykle i výši úroků, protože dlužník ochotný složit větší akontaci bývá obvykle považován za méně rizikového. Výše akontace se obvykle uvádí v procentech. "0% akontace!" nebo "bez akontace!" tedy znamená, že si můžete auto odvézt, aniž byste měli cokoli v kapse nebo na účtu, ale nic neříká o tom, kolik na úvěru nebo leasingu přeplatíte.