Akreditiv

Kategorie: 

Akreditiv je dokument – listina, kterou vydává banka jménem zákazníka, kterým se banka zavazuje, že proplatí směnky vystavené osobami, od nichž zákazník koupil zboží. Akreditivy nachází uplatnění zejména v mezinárodním obchodě.