S

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 4 z 4
 • Samostatná výdělečná činnost

  Činnost považovaná za samostatnou výdělečnou činnost pro účely důchodového pojištění, a to včetně spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti.

 • Smlouva o zprostředkování

  Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi.

 • Spekulační koupě

  Úplatné nabytí věci (zpravidla movité) za účelem jejího prodeje se ziskem.

 • Společnost s ručením omezeným

  Tzv. s. r. o. je nejrozšířenějším prostředkem podnikání právnických osob. Společnost může být založena 1 osobou až maximálně 50 společníky. Základní kapitál je tvořen vklady společníků, kteří ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků (pokud 1 společník má vklad splacen a 2. ne, ručí i 1. společník do výše nesplaceného vkladu 2. společníka; jakmile všichni společníci splatí všechny vklady, již neručí). Výše základního kapitálu musí činit alespoň 200 000 Kč, přičemž každý společník musí vložit min. 20 000 Kč (viz §108 a §109 zákona č. 513/1991 - obchodní zákoník). Vklady mohou být peněžité i nepeněžité. Společnost musí vytvářet rezervní fond. Mezi orgány společnosti patří valná hromada, coby nejvyšší orgán. Statutárním orgánem jsou jednatelé, kterým náleží obchodní vedení společnosti. Lze stanovit i dozorčí radu. Tato právní forma podnikání má také své výhody a nevýhody.