S

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 20 z 24
 • Samostatná výdělečná činnost

  Činnost považovaná za samostatnou výdělečnou činnost pro účely důchodového pojištění, a to včetně spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti.

 • Sebestředný anděl

  (Hands-off angel) – tento anděl je většinou zámožný lékař, právník apod., který má zájem investovat, přestože nemá dostatek času ani zkušeností s vedením společnosti, které by podnikateli mohl věnovat.

 • Seed A investice

  Je určena k tomu, aby se vyvinul MVP a ověřilo se, jestli je pro něj místo na trhu. Do těchto investic se už pouštějí investiční společnosti, které mají široké portfolio startupů. Pro startup je důležité mít investora, který má zkušenosti a zajímavou síť kontaktů. Výše Seed investic se v celosvětovém průměru pohybuje do 1,7 milionů USD a závisí od typu produktu i země původu. Např. u zmíněného CleverAnalytics, který vyvíjí cloudovou BI platformu pro analýzu lokačních dat, se pohybovala řádově kolem 0,5 mil. USD. - zdroj

 • Seed akcelerátor

  V některých akcelerátorech, za poskytnuté služby a možnost seznámení se s investory, podnikatel poskytuje část vlastního kapitálu své společnosti partnerům zaštiťujícího programu. Takový akcelerátor se nazývá „seed” nebo “venture akcelerátor”. Tento podíl může být později prodán zpátky zakladateli.

 • Seed B investice

  Otevřít investiční kolo Seed B má smysl, když už produkt někomu prodáváte. Investory pak zajímá především stoupající trend, objem je až na třetím místě. Na druhém je totiž fakt, zda jste vy a investor ze stejné země. Pro investory je také podstatné, na jak velký trh si investicí do startupu mohou sáhnout. Startup musí znát, jak je velký trh a za jak dlouho chce získat jeho část. - zdroj

 • Series A investice

  Od investičního kola typu Series A raketově rostou částky, které startup může získat. Průměrně se pohybují okolo 10 mil. USD. Peníze jsou určené na optimalizaci produktu a nárůst klientské báze. To třeba znamená, že produkt už neprodáváte jen přes přímý prodej, ale také jako white-label řešení nebo integrace jiných produktů. Na toto je potřeba myslet už v počáteční fázi startupu, tedy při tvorbě business plánu. - zdroj

 • Series B investice

  Finance získané z investičního kola Series B jsou určené k budování mezinárodního obchodu, propagace, klientské podpory. Pro investory už jste ověřená firma, a tak je běžné dosáhnout na částky kolem 30 mil. USD. - zdroj

 • SHA

  Shareholder’s Agreement. Klíčová dohoda, kdo má mezi akcionáři jaká práva a jak se postupuje v různých situacích. Neexistence SHA, pokud je ve společnosti více akcionářů, nedejbože s různými třídami akcií (viz níže), je poukázka na obrovský problém v budoucnu.

 • Signing

  Signing transakce je, kdy se podepíše.

 • Škálovatelnost

  Škálovatelný produkt je takový, který umí reagovat na změny trhu a zvýšit úroveň kvality tak, aby byl schopen uspokojit potřeby trhu. Škálovatelný produkt má zároveň potenciál znásobit příjmy s minimálními kumulativními náklady.

 • Škálovatelný startup

  Je firma, která od začátku směřuje ke hvězdám najímá ty nejlepší lidi, aby společně vytvořili škálovatelný obchodní model, který přinese investorům velkou návratnost jejich investice. V podstatě mají její zakladatelé od začátku vizi změnit svět, pomocí svého startupu. A po rozjezdu mají záměr expandovat do světa. Tento tip startupů je velice vyhledávaný investory pro svůj potenciál k velkému růstu a zisku. Od začátku se do startupu vkládá velké množství finančních prostředků, pro rychlou rozjezd a expanzi do světa.

 • Small – Business Startup

  Tyto startupy se nejvíce přibližují k normálnímu podnikání, protože nejsou tolik zaměřené na zisk a na růst podniku jako například škálovatelné startupy. Jejich zakladateli jsou především lidé, kteří chtějí pomocí svého podnikání zajistit svoji rodinu a nabídnout pracovní místa svým přátelům a lidem ve svém okolí. Jejich podnikání je nejbližší podstatě samotného podnikání, protože nabízí práci lidem ve svém okolí. Tyto startupy většinou nedostávají externí investice, ale jsou rozjeté z peněz zakladatelů a jejich rodiny, přátel. Tyto startupy jsou například kadeřníci, konzultanti, tesaři, elektrikáři, kteří pracují sami na sebe.

 • Smlouva o zprostředkování

  Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi.

 • Sociální startup

  Jejich myšlenka je zlepšit svět pomocí svého startupu. Toho dosahují skrz zakládání neziskových, ziskových či hybridních startupů, které mají za cíl zlepšit podmínky lidí, na které mají vliv. Jejich majitelé jsou vizionáři a nadšení podnikatelé.

 • SPA

  Shareholder’s Purchase Agreement. Kupní smlouva na akcie. Většinou zahrnuje různé záruky a prohlášení prodávajícího.

 • Spekulační koupě

  Úplatné nabytí věci (zpravidla movité) za účelem jejího prodeje se ziskem.

 • Spin-off firma

  Jedná se o firmy, které jsou dceřiné nebo samostatnými organizacemi, které využívají hmotný nebo nehmotný majetek jiné firmy, který jí má pomoci zahájit podnikání. Vynikají často jako oddělená pracoviště vysokých škol nebo výzkumných organizací. Buďto jsou založeny pracovníky organizací nebo samotnými studenty.

 • Společnost s ručením omezeným

  Tzv. s. r. o. je nejrozšířenějším prostředkem podnikání právnických osob. Společnost může být založena 1 osobou až maximálně 50 společníky. Základní kapitál je tvořen vklady společníků, kteří ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků (pokud 1 společník má vklad splacen a 2. ne, ručí i 1. společník do výše nesplaceného vkladu 2. společníka; jakmile všichni společníci splatí všechny vklady, již neručí). Výše základního kapitálu musí činit alespoň 200 000 Kč, přičemž každý společník musí vložit min. 20 000 Kč (viz §108 a §109 zákona č. 513/1991 - obchodní zákoník). Vklady mohou být peněžité i nepeněžité. Společnost musí vytvářet rezervní fond. Mezi orgány společnosti patří valná hromada, coby nejvyšší orgán. Statutárním orgánem jsou jednatelé, kterým náleží obchodní vedení společnosti. Lze stanovit i dozorčí radu. Tato právní forma podnikání má také své výhody a nevýhody.

 • SPV / SPE

  Special Purpose Vehicle / Entity je firma založená na konkrétní účel. Třeba na koupi firmy nebo nemovitosti. Dělá se to z více právních i daňových důvodů, ale i kvůli ochraně. Takový mezičlánek může vytvořit efektivní firewall mezi závazky kupované firmy, které by mohly přejít na akcionáře, a skutečným kupcem.

 • SSA

  Shareholder’s Subscription Agreement. Smlouva o úpisu nových akcií při navyšování kapitálu. Běžně se tedy při vstupu investora uzavírá SHA a SSA, někdy je to i jako jedna smlouva SSHA.

Stránky


Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.