Alternativní náklady

Kategorie: 

Alternativní náklady, nebo také implicitní náklady jsou náklady obětované příležitosti. Pokud tedy začínáte podnikat, pak alternativními náklady Vaší práce je plat, který byste dostával, pokud byste zůstal zaměstnancem. Pokud někdo používá pro podnikání dům, alternativními náklady je nájemné, které dostává z pronájmu.