24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Analytická evidence

Kategorie: 

Pojem se vztahuje k rozlišení na syntetickou a analytickou evidenci. Analytická evidence obsahuje podrobnější informace pro rozhodování, kontrolu, atd. na základě potře účetní jednotky a požadavků právních předpisů. Musí platit, že součty zůstatků a obratů na analytických účtech se rovnají zůstatku a obratu účtu syntetického.