N

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 7 z 7
 • Nabídka

  Funkční závislost mezi cenou předmětu a jeho nabízeným množstvím. Množství statků, práce apod., které jsou prodávající ochotni prodat při určité ceně.

 • Nadměrný odpočet

  Daňová povinnost, kdy odpočet daně převyšuje daň na výstupu za zdaňovací období.

 • Nájemní smlouva

  Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral užitky.

 • Náklady

  Peněžně oceněná spotřeba výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů. Spotřeba hodnot v daném období zachycená v účetnictví.

 • Nedokonalá konkurence

  Modelová tržní struktura, která neodpovídá podmínkám dokonalé konkurence, ve které mohou ekonomické subjekty uplatnit určitou monopolní sílu při stanovování ceny.

 • Neoprávněné podnikání

  Provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění pro tuto živnost.

 • Notář

  Fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona o notářích a jejich činnosti, kterou stát pověřil notářským úřadem.Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.