Právní a daňové záležitosti

06.02.2019
Máte v hlavě zajímavý nápad, vidíte potenciál a chcete rozjet svoje podnikání? Zní to jednoduše, ale co když vám nebylo ještě osmnáct let? Rozjet svoje podnikání můžete i tak. Více se dozvíte v článku, který jsme připravili spolu s Advokátní kanceláří Macek I legal .Mladí podnikatelé mají před sebou celou řadu překážek, které je čekají. Vzhledem k věku je řada partnerů nebude brát úplně vážně. Vybudovat si uznání chvíli trvá. Mezi hlavní překážky nízkého věku bychom zařadili právě nedůvěru případného investora, ale také vyřizování administrativy, kde mladí podnikatelé nemají zrovna mnoho...
16.04.2015
Přibližně za dva týdny by se podnikatelům měly snížit poplatky za zápis do obchodního rejstříku. Nově zápisy totiž budou moci dělat i notáři, a to levněji.Od prvního května by se měl zrychlit a také zlevnit zápis do obchodního rejstříku. Prezident Miloš Zeman totiž před dvěma týdny podepsal návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva, který umožní notářům přímý zápis do rejstříku.Podnikatelé ušetří tisíce korun1. května by měla nabýt účinnosti novela zákona, která podnikatelům zrychlí zápisy do obchodního rejstříku....
18.08.2014
Počínaje rokem 2015 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů. Nejedná se jen o samotnou daň z příjmů, součástí novely jsou i další významné změny. Daňového řádu, zákona o zřízení jednoho inkasního místa, zákonů upravujících pojistné na veřejnoprávní pojištění a dalších. Novela s číslem poslaneckého tisku 252 je momentálně ve fázi druhého čtení.Rozsah změn novely daňových zákonůV závěru roku 2013 bylo schváleno zákonné opatření Senátu číslo 344/2013 Sb., navazující na komplexní změnu soukromého práva, tzv....
10.07.2014
Začátek července se stal dnem několika zásadních změn. Doběhly totiž lhůty, které podnikatelům dávaly čas přizpůsobit se novým zákonům roku 2014.Letošní červenec byl poměrně bohatý na legislativní novinky, které se týkají podnikání. Vesměs se sice nejedná o nové zákony, nýbrž o ukončení přechodných období, která platila od začátku letošního roku. Připomínáme tři hlavní novinky, které od poloviny roku platí a které by podnikatelé měli mít na paměti.Bez uvedení odměny je výkon funkce bezplatnýZákon o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti na začátku roku, dal...
03.04.2014
I po splnění povinnosti podat daňové přiznání, vyřizování s úřady ještě nekončí. Pomalu se blíží čas k tomu, aby živnostníci začali připravovat Přehledy pro zdravotní pojišťovny. Především některým živnostníkům zbývá už jen několik týdnů.Podání Přehledu pro zdravotní pojišťovnu jsou rozděleny do tří termínů. Jako první jsou povinni podat Přehled živnostníci, kteří nemuseli podat daňové přiznání. Druhý termín je závazný pro živnostníky, kterých se týká růžový formulář. Nejpozdější termán podání Přehledu mají živnostníci s daňovým poradcem.Osoby samostatně výdělečné činné, které...
31.03.2014
Úterý je posledním řádným dnem, kdy lze podat daňové přiznání. Když to nestihnete, nezoufejte! K dobru máte ještě 5 dní ochranné lhůty, takže pokud podáte daňové přiznání v této ochranné lhůtě, placení pokuty se na vás nevztahuje.Do 1. dubna musí daňoví poplatníci podepsat formulář a zaplatit daň z příjmů. Pokud tak neučiní, mají ze zákona ještě pět dnů, do nichž musí buď na příslušném finančním úřadu či převodem daň zaplatit, aby nebyli pokutování.Pokud poplatník nezaplatí daň z příjmů ani po uplynutí ochranné lhůty, začnou mu nabíhat penále. Pokuta činí 0,05 % ze stanovené...
20.12.2013
Společnosti s ručením omezeným půjde od roku 2014 zakládat už za korunu. Na druhou stranu se zvyšuje odpovědnost statutárních orgánů firmy.V souvislosti s rokem 2014 se nejčastěji hovoří o novém občanském zákoníku. Neméně důležité změny ale zavádí také zákon o obchodních korporacích, který v podstatě nahrazuje stávající obchodní zákoník. Připravili jsme souhrn hlavních novinek, které zákon podnikatelům přináší.Více svobody, ale také odpovědnostiPodobně jako nový občanský zákoník dává i zákon o obchodních korporacích podnikatelům více...
04.12.2013
Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích zasáhl do řady oblastí. Včetně zákona o účetnictví a vyhlášky k tomuto zákonu pro podnikatele.Změny neminuly ani oblast účetnictví. Především se jedná o zákon o účetnictví, který byl novelizován zákonným senátním opatřením č. 344/2013 Sb. a vyhlášku o účetnictví, jež reagovala na změny v institutech soukromého práva.Vybrané změny zákona o účetnictvíNovela zákona o účetnictví se zabývá především novými typy účetních jednotek bez právní osobnosti (dosud se užívá pojem...
29.11.2013
Nová legislativa zasáhne také i do pracovních poměrů statutárních orgánů a členů statutárních orgánů, včetně jejich odměňování. Zrušení obchodního zákoníku k 31. prosinci 2013 zamotá hlavu nejedné akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným. Sotva jsme si zvykli na právní úpravu, kdy je možný výkon funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu v pracovním poměru, je tu úprava jiná, která vyvolává spekulace o správném postupu. Tedy zda budou moci i po novém roce jednatelé, předsedové či členové představenstva vykonávat funkci na...
29.10.2013
Od příštího roku se mění celá řada právních předpisů. Nejedná se jen o občanský zákoník, ale i o zákoník práce, sociální předpisy, občanský soudní řád a další.K prvnímu lednu nastanou v oblasti soukromého práva zásadní změny. Nabude totiž účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), dále zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) a zákon o mezinárodním právu soukromém (zákon č. 91/2012 Sb.). Současně se k 31. prosinci 2013 ruší dosavadní občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o mezinárodním právu...

Stránky