Akciová společnost

Kategorie: 

Akciová společnost je společnost, kterou může založit 1 právnická osoba nebo 2 či více fyzických osob. Nutností je základní kapitál, který je tvořen souhrnem jmenovitých hodnot akcií. Výše počtu vypsaných akcií je stanovena zákonem. (zkratka a.s. nebo akc. spol.)