Čas začít připravovat přehledy pro zdravotní pojišťovny

I po splnění povinnosti podat daňové přiznání, vyřizování s úřady ještě nekončí. Pomalu se blíží čas k tomu, aby živnostníci začali připravovat Přehledy pro zdravotní pojišťovny. Především některým živnostníkům zbývá už jen několik týdnů.

Podání Přehledu pro zdravotní pojišťovnu jsou rozděleny do tří termínů. Jako první jsou povinni podat Přehled živnostníci, kteří nemuseli podat daňové přiznání. Druhý termín je závazný pro živnostníky, kterých se týká růžový formulář. Nejpozdější termán podání Přehledu mají živnostníci s daňovým poradcem.

Osoby samostatně výdělečné činné, které neměli povinnost podat daňové přiznání za rok 2013, jsou povinno podat Přehled do úterý 8. 4. 2014.

Druhou skupinou osob jsou živnostníci, kteří daňové přiznání podali a kterých se týká růžový formulář. Tato skupina musí Prohlášení podat nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání, nejpozději tedy do 2. 5. 2014.

Termín 1. 8. 2014 je závazný pro živnostníky, kterým se o daňové přiznání stará daňový poradce. Živnostník musí ale do 30. 4. 2014 musí na pojišťovně doložit potvrzení o zplnomocnění daňového poradce ke zpracování daňového přiznání.

Osoba samostatně výdělečně činná má povinnost do osmi dnů od podání Přehledu zaplatit doplatek pojistného. Lhůta 8 dnů začne běžet od podání prohlášení, tedy ne 8 dnů až po nejzazším termínu podání Přehledu.Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.