Příprava daňových změn pro rok 2015.

Počínaje rokem 2015 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů. Nejedná se jen o samotnou daň z příjmů, součástí novely jsou i další významné změny. Daňového řádu, zákona o zřízení jednoho inkasního místa, zákonů upravujících pojistné na veřejnoprávní pojištění a dalších. Novela s číslem poslaneckého tisku 252 je momentálně ve fázi druhého čtení.

Rozsah změn novely daňových zákonů

V závěru roku 2013 bylo schváleno zákonné opatření Senátu číslo 344/2013 Sb., navazující na komplexní změnu soukromého práva, tzv. rekodifikaci soukromého práva. Rekodifikace se skládala ze tří základních zákonů, a to občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a o mezinárodním právu soukromém. Byla dále doprovozena zrušením celé řady zákonů a jejich nahrazením, v rámci tzv. doprovodné legislativy, dalšími novými zákony. Ne všechny záměry se však „podařily“, což se již projevilo i v praxi. Dalším důvodem k tak rozsáhlým změnám je existence již platného zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, tzv. zákona o jednom inkasním místě. Má nabýt účinnosti od 1. ledna 2015, a to je samozřejmě v jeho stávající podobě nemožné. V neposlední řadě je tu Koaliční smlouva vyplývající ze záměrů Programového prohlášení vlády a slibovaný boj s daňovými úniky. Je tedy zřejmé, že se musí jednat o velmi rozsáhlou novelu daňových zákonů . Momentálně obsahuje 290 bodů změn zákona o daních z příjmů, včetně přechodných opatření a současnou novelizaci dalších 17 zákonů. Změny se dotknou podnikatelů, zaměstnavatelů, ale i kterékoliv nepodnikající fyzické osoby.

Zákon o jednom inkasním místě

V současné době je celá řada ustanovení zákona o jednom inkasním místě nepoužitelná, a to především díky již zmíněné rekodifikaci a změnám zákona o daních z příjmů od roku 2014. Zákon o jednom inkasním místě je fakticky souborem novel daňových a jiných zákonů. Je specifický tím, že je sice platnou součástí právního řádu (má své číslo ve Sbírce zákonů), avšak jako celek je dosud neúčinný. Připravovanou novelou daňových zákonů má být řada ustanovení definitivně zrušena (zrušení osvobození podílů na zisku společníků s. r. o. a dividend od daně z příjmů fyzických osob, odvod z úhrnu mezd atd.). Ovšem jiná budou předmětem úprav až v souvislosti se změnou plánovanou k 1. lednu 2016. Jedná se konkrétně o zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně. Opatření mají být totiž předmětem dalších důkladných analýz.

Zákon o daních z příjmů

V oblasti zákona o daních z příjmů se jedná především o zcela nově nastavované režimy spojených s inkorporací daně darovací a daně dědické do zákona o daních z příjmů,  nově nastavovaných režimů spojených s možnostmi nového institutu svěřenských fondů a i s některými souvislostmi navazujícími na významné úpravy soukromého práva směrem k vymezení pojmu nemovité věci, především k právu stavby. Některé úpravy jsou prováděny i v návaznosti s novým zákonem o obchodních korporacích, konkrétně ve vztahu k možným výplatám dividend – podílů na zisku osobám bez majetkové účasti v obchodní korporaci.

Výběr změn zákona o daních z příjmů:

 • znovuobnovení možnosti uplatnit slevu na poplatníka u důchodců (o oprávněnosti daňové slevy důchodců ostatně již rozhodl ústavní soud)
 • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 2400 korun, na třetí a další dítě v domácnosti o 3600 korun ročně
 • omezení výdajů uplatňovaných u příjmů ze živnosti ve výši 60 % příjmů částkou 1 200 000 korun, u výdajů ze živnosti řemeslné ve výši 80 % příjmů částkou 1 600 000 korun (omezení pro fyzické osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů dle § 35ca zákona o daních z příjmů – nemožnost uplatnění slevy na manželku bez vlastních příjmů, případně s nízkými příjmy a daňového zvýhodnění na dítě zůstane pro rok 2015 beze změn)
 • zrušení vyjmutí bezúplatných příjmů ze zápůjček, výpros a výpůjček z předmětu daně z příjmů fyzických osob (například bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnancům budou nezdaněny jen u jistiny do 300 tis. korun, výprosy a výpůjčky poskytnuté zaměstnancům daňově zvýhodněny nebudou, bezúplatné příjmy ze zápůjček, výpros a výpůjček již nebudou vyjmuty z předmětu daně z příjmů fyzických osob, resp. právnických osob, ale budou osvobozeny, jestliže úhrn těchto bezúplatných příjmů za zdaňovací období plynoucí od jedné osoby nepřesáhne 100 tis. korun)
 • u osvobozených příjmů přesahujících 5 milionů korun se navrhuje povinnost podávat daňové přiznání se sankcí až 15 % neoznámeného příjmu. 

Daňový řád

Zejména se jedná o opatření pro účinnější boj s daňovými úniky (omezení zneužívání tzv. virtuálních sídel daňových subjektů, posílení možnosti odhalování tzv. řetězových podvodů v rámci daně z přidané hodnoty atd.). Další okruh změn souvisí s elektronizací správy daní s ohledem na stále se rozšiřující okruh podání. Bude zaveden specifický postup v situaci, kdy tato forma není dodržena, a to včetně sankce (zjednodušeně řečeno, subjekty se zřízenou datovou schránkou budou muset chtě-nechtě komunikovat výhradně elektronicky).

Pojistné zákony

Nadále je podporována idea jednoho inkasního místa, od roku 2015 však zavedena nebude. V nemocenském a důchodovém pojištění se ruší povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných a lékařů s orgány sociálního zabezpečení.

 

Další příspěvky

 • UP Business Camp motivoval k podnikání

  Olomouc (24. listopadu 2021) - Mít nadšení, motivaci, odvahu, dát do podnikání srdce a začít businessem můžete právě teď. To opakovaně zaznívalo na univerzitní konferenci UP Business Camp,...
 • OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍM BUSYMAN ANGEL DAY ROKU 2021

  V úterý 16.11.2021, jsme se letos naposledy sešli na pravidelném eventu, který můžete znát pod názvem Busyman Angel Day. Tento event pořádáme pravidelně už od dubna 2015. Jeho...
 • Souboj startupů na UP Business Campu se blíží

  Olomouc (2. listopadu 2021) – Na 9. ročníku konference UP Business Camp proběhne souboj startupů a inovativních týmů. Ty mohou vyhrát ceny v hodnotě více než 100 000 Kč a vyplout tak...

Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Mánesova 28, Praha 2 - Vinohrady

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.