24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Právní a daňové záležitosti

25.02.2013
Ukončit účast ve společnosti s ručením omezeným lze zánikem účasti na společnosti nebo prodejem obchodního podílu. Společník ztrácí vlastnická práva ve společnosti a zároveň řeší, jak zdanit vyplacený obchodní podíl. Některý ze společníků společnosti s ručením omezeným se rozhodne, že už dále nechce podnikat a chce ukončit svou účast ve společnosti. To samozřejmě lze. Někdy je o ukončení účasti ve společnosti za společníka rozhodnuto valnou hromadou nebo soudem. Ukončení účasti ve společnosti lze provést dvěma způsoby. Výsledkem obou způsobů je jediné, společník přestává být zcela účasten...
21.02.2013
Rok 2013 přináší daňové novinky: změny v odvodech DPH i danění zaměstnanců Podle novely zákona o DPH se z odběratele od ledna stává ručitel daňových odvodů ve více případech než dosud. Papírové a on-line daňové doklady budou od ledna rovnocenné. Do daňových odvodů vstupuje solidární zvýšení přímých daní, které se týká i zdanitelných benefitů. Nový penzijní systém přináší další administrativní povinnosti pro zaměstnavatele. Od ledna 2013 nabývá účinnosti hned několik daňových novel. Novinky se týkají přímých i nepřímých daní a přinášejí s sebou nové povinnosti. Připravili jsme proto přehled...
26.06.2012
Vláda na svém zasedání schválila návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností, jehož předkladatelem bylo ministerstvo spravedlnosti. Zákon reguluje anonymizované vlastnictví akcií tak, aby orgány státní správy a orgány činné v trestním řízení mohly identifikovat akcionáře společnosti. Nová právní úprava přispěje k zprůhlednění obchodních vztahů a k omezení prostoru pro možnou korupci. Nový zákon stanovuje pro akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele povinnost zvolit si mezi různými prostředky transformace listinných akcií na majitele, a to mezi změnou na...
19.06.2012
Daň z příjmůSleva na dani za poplatníka se v roce 2012 vrací na 24 840 korun. Za rok 2011 to přechodně bylo jen 23 640 korun.O 150 korun měsíčně (1 800 korun ročně) se zvýšila daňová sleva na dítě. Rodiče si tedy budou moci ročně odečíst za jedno dítě 13 404  korun.Daň z přidané hodnotySpodní sazba DPH se zvyšuje z 10 na 14 procent. Postihne to potraviny, služby, vodné a stočné, teplo, kulturu, sport, dopravu nebo léky. Od roku 2013 se pak obě sazby sjednotí na 17,5%.Na přijatém dokladu již nemusí být uvedeno DIČ nebo údaje pro výpočet...

Stránky