VELKÁ NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH - ÚVOD

Ve spolupráci s partnerskou advokátní kanceláří MACEK.LEGAL Vám přinášíme sérii blogových článků na téma změny Velké novely zákona o obchodních korporacích. Pokud podnikáte, rozhodně následujícím informacím věnujte pozornost jelikož je pravděpodobné, že se s nimi setkáte v praxi.
 
 
Jste společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným, akcionářem akciové společnosti nebo jakkoliv působíte v jiné formě obchodní společnosti? V sérii našich článků týkajících se tzv. velké novely zákona o obchodních korporacích se dozvíte o nejdůležitějších změnách, které by Vám neměly uniknout. Řeč je o novele č. 33/2020 Sb., prostřednictvím které byl změněn nejen zákon o obchodních korporacích, ale také občanský zákoník, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, jakož i další související zákony.
 
Od kdy budou změny platit a do kdy máte povinnost je uvést v život
Novela nabude účinnosti dne 1. 1. 2021. Neznamená to ovšem, že byste do tohoto termínu museli veškeré změny ve Vaší společnosti zavést. Od účinnosti novely, tedy od 1. 1. 2021, běží společnosti lhůta 1 roku, ve které mají společnosti povinnost uvést svá zakladatelská právní jednání (společenské smlouvy, zakladatelské listiny, popř. stanovy) do souladu s novelou. Dále běží od stejného okamžiku lhůta 6 měsíců, ve které je nutné provést zápis dosud nezapisovaných skutečností do obchodního rejstříku a uložit do sbírky listin listiny, které se dosud neukládali.
 
Důvody a cíle novelizace
Novela má dle zákonodárců přinést zejména odstranění nepřesností či nejasností v textu dotčených zákonů, zjednodušení a transparentnost fungování obchodních korporací, odstranění nejasností týkajících se monistického systému vnitřní správy akciových společností a napomoci vyřešit problémy tzv. neaktivních společností.
 
Mimo to ale novela přinese také hodně práce nám právníkům, neboť v důsledku těchto změn bude nutné změnit společenské smlouvy a zakládací listiny s.r.o., stanovy a.s., jakož učinit i jiné právní úkony, které si bezpochyby vyžádání potřebu právní pomoci.
 
Jaké změny tedy novela přinese?
Novela přinese podstatné změny ve fungování společností, zejména nový způsob splacení peněžitého vkladu u tzv. nízkokapitálových s.r.o. (s.r.o. se základním kapitálem do 20 000 Kč), povinnost zmocnění fyzické osoby jako zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu kapitálové společnosti, změnu právní formy vypuštění některých náležitostí zakladatelských právních jednání po vzniku s.r.o., možnost soudu zrušit neaktivní společnosti a zrušení funkce statutárního ředitele u akciových společností. Podstatu těchto změn pro Vás rozebereme v nadcházejícím článku s názvem „Velká novela zákona o obchodních korporacích - podstatné změny ve fungování společností“, který na našem blogu vyjde v týdnu od 23. 11. 2020 do 27. 11. 2020.
 
V článku s názvem „Velká novela zákona o obchodních korporacích - podstatné změny týkající se orgánů společností“ Vám přiblížíme změny týkající se smlouvy o výkonu funkce, odstoupení z funkce člena voleného orgánu, nové povinnosti osob, které fakticky vykonávají funkci člena voleného orgánu, ač jím oficiálně nejsou, možnost společníka s tzv. vysílacím právem jmenovat jednatele bez součinnosti valné hromady, zjednodušení rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam), možnost společníka nechat se na valné hromadě doprovázet další osobou, dodatečný souhlas společníka s rozhodnutím valné hromady, nové podmínky protestu na valné hromadě nebo novou povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyšších orgánů. Na tento článek se na našem blogu můžete těšit v týdnu od 30. 11. 2020 do 5. 12. 2020.
 
A nakonec z článku s názvem „Velká novela zákona o obchodních korporacích - další podstatné změny“ se dozvíte, co se změnilo v souvislosti se zprávou o vztazích, se zástavou podílu a jinými věcnými právy spojenými s podílem, nové podmínky rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, novinky týkající se společnické žaloby, jak se rozšířily důvody, pro které je společníkovi upřeno právo vykonávat hlasovací právo, jak se změnil zákaz konkurence, co je nového u mzdy a jiného plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, a další změny, s kterými Vás na našem blogu seznámíme v týdnu od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020.
 
Závěr
Změn se chystá hodně a možná jste z toho už teď nervózní. Ale nebojte se, v sérii výše uvedených článků Vás s podstatnými změnami po lopatě seznámíme a poradíme Vám, co bude třeba v jejich souvislosti udělat. A to, co poté bude třeba udělat, pro Vás samozřejmě rádi právně zajistíme.
Autor: 
Mgr. Zuzana Burdová

Další příspěvky

  • UP Business Camp motivoval k podnikání

    Olomouc (24. listopadu 2021) - Mít nadšení, motivaci, odvahu, dát do podnikání srdce a začít businessem můžete právě teď. To opakovaně zaznívalo na univerzitní konferenci UP Business Camp,...
  • OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍM BUSYMAN ANGEL DAY ROKU 2021

    V úterý 16.11.2021, jsme se letos naposledy sešli na pravidelném eventu, který můžete znát pod názvem Busyman Angel Day. Tento event pořádáme pravidelně už od dubna 2015. Jeho...
  • Souboj startupů na UP Business Campu se blíží

    Olomouc (2. listopadu 2021) – Na 9. ročníku konference UP Business Camp proběhne souboj startupů a inovativních týmů. Ty mohou vyhrát ceny v hodnotě více než 100 000 Kč a vyplout tak...

Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Mánesova 28, Praha 2 - Vinohrady

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.