EPS

Kategorie: 

EPS - Earnings per Share je finanční ukazatel, který měří čistý zisk připadající na jednu akcii.