EBIT

Kategorie: 

EBIT - Earnings before Interest and Taxes je zisk před odečtením úroků a daní. Také se mu říká provozní hospodářský výsledek (operating profit).