24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Ekonomie

Kategorie: 

Ekonomie je společenskovědní disciplína, která se zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby. Je to zároveň společenskovědní disciplína, která se zabývá řešením základního problému vzácnosti ekonomických statků a omezenosti zdrojů.