EVA

Kategorie: 

EVA (Economic value added = Ekonomická přidaná hodnota) je ukazatel, který měří efektivnost manažerské práce.