Efektivní portfolio

Kategorie: 

Efektivní portfolio je každé takové portfolio, které má menší riziko, než všechna ostatní portfolia se srovnatelným (stejným) očekávaným výnosem.