24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Investiční společnost

Kategorie: 

Právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. Obchodní firma investiční společnosti obsahuje označení „investiční společnost“.