24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Inventarizace

Kategorie: 

Inventarizace je proces zjištění skutečného stavu majetku a jeho zdrojů a závazků, ocenění tohoto stavu, srovnání se stave účetním a objasnění příčin - inventarizačních rozdílů. Provádí se zpravidla ke dni řádné a mimořádné závěrky.

Provádění inventarizace je povinné podle zákona o účetnictví.