24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Investice

Kategorie: 

Odložení spotřeby za účelem získání budoucích užitků. Jednorázově, nebo v relativně krátké době vynaložené zdroje, které budou přinášet užitek (obvykle peněžní příjmy) během delšího budoucího období. Kapitálová aktiva sestávající se ze statků, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, ale jsou určeny pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků.