24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Investiční zprostředkovatel

Kategorie: 

Osoba, která poskytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního investování, avšak nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, pokyny předává pouze bance, obchodníkovi s cennými papíry, zahraniční osobě.