Zájemce

Kategorie: 

Dodavatel, který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, nebo kterého zadavatel vyzval k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění.