Zapuštěné náklady

Kategorie: 

Náklady, které nejsou zvažovaným rozhodnutím ovlivněny, nezmění se, nelze je získat zpět. Angl. Sunk Costs. Protiklad přírůstkových nákladů.