Zakladatelská listina

Kategorie: 

Listina mající formu notářského zápisu, jíž jediný zakladatel zakládá obchodní společnost. Je-li zakladatelů více, pak se společnost zakládá společenskou smlouvou.