Spekulační koupě

Kategorie: 

Úplatné nabytí věci (zpravidla movité) za účelem jejího prodeje se ziskem.