24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Společnost s ručením omezeným

Kategorie: 

Tzv. s. r. o. je nejrozšířenějším prostředkem podnikání právnických osob. Společnost může být založena 1 osobou až maximálně 50 společníky. Základní kapitál je tvořen vklady společníků, kteří ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků (pokud 1 společník má vklad splacen a 2. ne, ručí i 1. společník do výše nesplaceného vkladu 2. společníka; jakmile všichni společníci splatí všechny vklady, již neručí). Výše základního kapitálu musí činit alespoň 200 000 Kč, přičemž každý společník musí vložit min. 20 000 Kč (viz §108 a §109 zákona č. 513/1991 - obchodní zákoník). Vklady mohou být peněžité i nepeněžité. Společnost musí vytvářet rezervní fond. Mezi orgány společnosti patří valná hromada, coby nejvyšší orgán. Statutárním orgánem jsou jednatelé, kterým náleží obchodní vedení společnosti. Lze stanovit i dozorčí radu. Tato právní forma podnikání má také své výhody a nevýhody.