Pasiva

Kategorie: 

Zdroje financování majetku (aktiv) - kapitálové zdroje. Uvádějí se na pravé straně rozvahy tvaru T.