Představenstvo

Kategorie: 

Místo

Högerova 1098/9
15200 Praha 5
Česká republika
50° 1' 54.9768" N, 14° 22' 34.608" E
CZ

Představenstvo je statutárním orgánem v čele s předsedou, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Má minimálně 3 členy, což neplatí v případě, je-li pouze 1 akcionář.