Právní skutečnost

Kategorie: 

Právní skutečnost je taková skutečnost, s níž právní normy spojují právní následky (zejména vznik, změnu a zánik subjektivních práv a povinností).