Avalát

Kategorie: 

Osoba, za kterou se ručitel zaručuje hmotným majetkem.