APRC

Kategorie: 

APRC představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem na bydlení za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Uvádění APRC u úvěrů na bydlení upravuje Kodex o poskytování informací, před podpisem smlouvy, souvisejících s úvěry na bydlení. Jedná se o obdobný údaj, jakým je RPSN (roční procentuální sazba nákladů) uváděná u spotřebitelských úvěrů.