Auditorské služby

Kategorie: 

Auditoská služba je ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv, popř. konsolidovaných výročních zpráv. Auditorské služby zahrnují ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů a ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou.