Jak využít LinkedIn k růstu společnosti?

Pokud nepatříte k těm společnostem, které si mohou dovolit masivní marketingovou kampaň za mnoho peněz, sociální média budou pravděpodobně prvním marketingovým kanálem, kterým představíte společnost vašim zákazníkům. Podle studie, kterou  LinkedIn uveřejnil tento týden, ohromný počet menších a středně velkých podniků využívá sociální média k oslovení zákazníků a udržení vztahů s nimi a k pochopení podnikové podstaty.

Studie byla založena na odpovědích více než 1000 respondentů z řad malých a středně velkých firem. Studie měla za úkol zanalyzovat aktivity podniků na sociálních médiích a jejich praxi s profesionálními networkingovými sítěmi. Výsledky z listopadu ukázaly, že 81% dotázaných podniků používají sociální média k podpoře růstu podniku, zatímco až 94% k marketingové propagaci.

Studie také ukázala, že sociální média poskytují výše zmíněným společnostem možnost oslovení potenciálních zákazníků, což dokazuje výsledek 64%.

Lana Khavinson, Product marketing manažer v LinkedIn, zdůraznila, že prvním krokem k dosažení dobrých výsledků na LinkedIn je vybudování silného a konkurence schopného profilu vaší značky. Dodává, že velmi úspěšné společnosti používají na LinkedIn profily jak osobní, tak i pro svou společnost, aby zviditelnili svou značku a navázali spojení se zákazníky a partnery. Téměř polovina dotazovaných společností používají sociální média také jako součást vzdělávání. Sociální média mohou společnosti pomoci ve sledování konkurence a zjistit na jakých základech funguje a proč je úspěšnější.

Celý článek v originále si můžete přečíst na http://www.inc.com/abigail-tracy/how-smbs-are-using-social-media.html

Příloha: